Επίπεδο:
Θέμα:

Στο βίντεο που ακολουθεί περιγράφουμε την βασική λειτουργία του λεξικού VOP και του εργαλείου εκμάθησης του λεξιλογίου Vokabel-Lerntool με την βοήθεια της μεθόδου FAM.