Βίντεο

Τα βίντεο animation είναι η καρδιά του εκπαιδευτικού μας συστήματος

 

Παγκοσμίως μοναδικά

τα βίντεο της deutschplus

Στην deutschplus είμαστε ο πρώτος εκπαιδευτικός οργανισμός παγκοσμίως που θέσαμε ως στόχο την συστηματική εξήγηση όλων συνολικά των γραμματικών φαινομένων της γερμανικής γλώσσας σε βίντεο animation.

Επιπλέον, εναρμονίζουμε τα εκπαιδευτικά αυτά βίντεο με τα βιβλία της σειράς Deutsch neo δημιουργώντας ένα μοναδικό σύστημα εκμάθησης.

Η υλοποίηση του στόχου αυτού απαιτεί ομολογουμένως πολύπλευρη συνεργασία για να επιτευχθεί, αν αναλογιστεί κανείς ότι απαιτούνται πάνω από χίλια βίντεο animation.

Ένα βίντεο, χίλιες εξηγήσεις

απλά, παραστατικά, ευχάριστα

H μεγαλύτερη πρόκληση ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού είναι η παρουσίαση σύνθετων θεμάτων με απλό και ξεκάθαρο τρόπο ώστε να γίνουν εύκολα κατανοητά.

Τα βίντεο animation είναι οι καταλληλότεροι βοηθοί στην επίτευξη αυτού του στόχου. Επειδή με animations είναι τεχνικά εφικτό να δημιουργήσει κανείς οτιδήποτε χρειάζεται - μια πόλη, ένα αεροδρόμιο, ένα σπίτι - για να εξηγήσει παραστατικά ένα φαινόμενο.

Επιπλέον η εικόνα αποτυπώνεται σε αντίθεση με τον λόγο πολύ πιο έντονα στην μνήμη μας. Το αποτέλεσμα είναι ότι κατανοούμε πιο γρήγορα και θυμόμαστε καλύτερα φαινόμενα και κανόνες.