Καινοτόμα εργαλεία!

Ένα σύστημα εκπαίδευσης, που στόχο έχει να είναι αποδοτικό στην εποχή μας, προϋποθέτει και την χρήση ψηφιακών εργαλείων.
Εργαλείων που διακρίνονται
για την ευκολία στην χρήση τους, επομένως οφείλουν να μην είναι πολύπλοκα,
για την πρόσβαση σε αυτά κάθε στιγμή και από παντού, από το σπίτι, το γραφείο ή καθ΄ οδόν και
για το γεγονός ότι η ενασχόληση μαζί τους είναι ευχάριστη και διασκεδαστική. Στην απαιτητική εργασιακή καθημερινότητα που βιώνουμε „βαριά" εκπαιδευτικά εργαλεία δεν αποδίδουν.

Για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους που θέτουμε για να ένα σύγχρονο και αποδοτικό σύστημα εκμάθησης αναπτύξαμε στην deutschplus εκπαιδευτικά εργαλεία με αυτές τις προδιαγραφές.

Πρόκειται για
Τα βίντεο animation
Το VOP λεξικό
Το Vokabel-Lerntool
Την γραμματική