• Α1 + Α2 Mηνιαία

   ? μήνα
   • Επίπεδα A1, A2
   • Διάρκεια 1 μήνας
   • Έκπτωση -
   • Συνολική τιμή
   • Εξήγηση της γραμματικής με animated videos
   • Εργαλεία εκμάθησης λεξιλογίου
   • Συνδυάζεται με τα βιβλία
    Deutsch neo A1 και Deutsch neo A2
   • Online πρόσβαση
  • C1 + C2 Μηνιαία

   ? μήνα
   • Επίπεδα A1, A2, B1, B2, C1, C2
   • Διάρκεια 1 μήνας
   • Έκπτωση -
   • Συνολική τιμή
   • Εξήγηση της γραμματικής με animated videos
   • Εργαλεία εκμάθησης λεξιλογίου
   • Συνδυάζεται με το βιβλίο
    Deutsch neo C1
   • Online πρόσβασηΛίγα λόγια για τις συνδρομές μας

  • Το σωστό ξεκίνημα

   • Επίπεδα A1, A2
   • Έχεις θέσει το στόχο: Θέλεις να μάθεις γερμανικά.

    Η συνδρομή Α1+Α2 σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα βιβλία σου δίνει πρόσβαση σε ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα εκμάθησης της γλώσσας.

    Σημαντικό, επειδή μ΄αυτόν τον τρόπο δεν θα χάσεις ούτε χρόνο, ούτε χρήματα.

    Η ενασχόλησή σου όμως θα γίνει και πιο διασκεδαστική λόγω της πλούσιας εναλλαγής στα εργαλεία εκμάθησης. Αυτό είναι η εγγύηση για αποδοτική μάθηση.

  • Testtext

   • Επίπεδα A1, A2, B1, B2, C1, C2
   • Αν γνωρίζετε ήδη τη γερμανική γλώσσα και πλησιάζετε προς το πτυχίο, μπορείτε να εξασκηθείτε συστηματικά μέσα από το υλικό αυτής της συνδρομής.

    Περιλαμβάνει το υλικό όλων των προηγουμένων επιπέδων (A1+A1+B1+B2), οπότε μπορείτε να εξασκηθείτε στο σύνολο των αντικειμένων που διδάσκονται μέχρι το πτυχίο των γερμανικών.