Η ιδέα μας

Η ιδέα που πραγματώνουμε στη deutschplus συνοψίζεται στο μότο "απλά - ευχάριστα - αποδοτικά".

απλά - H μεγαλύτερη μας πρόκληση είναι η παρουσίαση σύνθετων θεμάτων με απλό και ξεκάθαρο τρόπο. Αυτό απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, αλλά και φαντασία.

ευχάριστα - Στόχος μας είναι η διαδικασία εκπαίδευσης να είναι ευχάριστη και διασκεδαστική. Κανείς δεν πιστεύει σήμερα ότι μπορεί να μάθει αποδοτικά αν δεν του κάνει κλικ ο τρόπος που μαθαίνει.

αποδοτικά - Η ανάπτυξη εργαλείων για να διαπιστώσει κανείς ότι αυτό που διδάχθηκε το κατάλαβε και μπορεί άμεσα να το εφαρμόσει στην πράξη είναι επίσης μια πρόκληση. Η εποχή μας απαιτεί μετρήσιμα αποτελέσματα.

Πέρα όμως από αυτό το σημαντικό για εμάς τρίπτυχο, στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα η συμβατότητα των υπηρεσιών μας με τον σημερινό τρόπο ζωής και μάθησης. Η ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε αλλάζει την εκπαίδευση.

 

Τι χρειάζεσαι σήμερα

στην ξενόγλωσση εκπαίδευση;

Μαθαίνουμε γλώσσες για επαγγελματικούς λόγους ή για να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας. Μαθαίνουμε γερμανικά για να σπουδάσουμε, να εργαστούμε στη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία ή να συνεργαστούμε με γερμανόφωνους. Τι χρειάζομαι όμως στις μέρες μας για να μάθω γερμανικά με αποδοτικό τρόπο;

Όλες οι έρευνες τείνουν στο συμπέρασμα ότι στην εποχή μας ζητούμενο στην (ξενόγλωσση) εκπαίδευση είναι η ευελιξία, η αυτονομία, η συνεργασία και οι εναλλαγές. Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών μας γίνεται με βάση τις σύγχρονες αυτές ανάγκες.

Οι ανάγκες σου διαμορφώνουν

τις υπηρεσίες της deutschplus

Η ανάγκη μου για ευελιξία ικανοποιείται όταν μπορώ να ορίζω εγώ τον ρυθμό των μαθημάτων και να έχω πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό από παντού. Η αυτονομία μου εξασφαλίζεται με μαθήματα on demand, δηλαδή μαθαίνω όποτε θέλω και ό,τι θέλω. Κι αν πρέπει να διακόψω για λίγο, αυτό είναι εφικτό χωρίς πρόβλημα. Η δυνατότητα σύνδεσης με καθηγητές μου δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας και η ποικιλία στα διδακτικά μέσα και στις μεθόδους προσφέρει εναλλαγές.

Ό,τι δημιουργούμε στην deutschplus έχει αυτές τις προδιαγραφές.

Σχεδιάζουμε προϊόντα και υπηρεσίες

για την ψηφιακή εποχή

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εποχής μας δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό και προσφέρουμε υπηρεσίες για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Βιβλία και E-Learning αποτελούν τα πεδία δραστηριότητάς μας, τα οποία λειτουργούν αυτόνομα, αλλά είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται.