• Ακουστική κατανόηση Κατηγορία
  • B1 Επίπεδο
  • Σπουδαστές Γερμανικών Σχεδιασμένο για
  • Άσκηση EH3XXX2

Silko - Lektion 2 - Freizeit

Στη δεύτερη διήγηση του Silko μαθαίνουμε για τα χόμπι τα δικά του και της οικογένειάς του και πως περνούν τον ελεύθερό τους χρόνο. 

Το ακουστικό είναι χωρισμένο σε πέντε μέρη. Κάθε μέρος περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ασκήσεις διαφορετικής τυπολογίας. Υπάρχουν ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, ασκήσεις επιλογής σωστού - λάθους και τέλος ασκήσεις μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop).

Viel Spaß!


Απαιτούμενες γνώσεις

Για να μπορέσεις να καταλάβεις τον Silko και να ανταποκριθείς στις ασκήσεις πρέπει να έχεις εμπεδώσει το λεξιλόγιο της πρώτης ενότητας του βιβλίου Deutsch neo B1.

Τις νέες λέξεις που χρησιμοποιούνται στo ακουστικό μπορείς να τις βρεις στο λεξικό deutschplus επιλέγοντας στο VOP-Panel την "Αναζήτηση παραπομπών βιβλίων" και καταχωρώντας στο πεδίο αναζήτησης τον κωδικό B1-6.

Περιγραφή περιεχομένου

Ακουστικό εξάσκησης της ακουστικής αντιληπτικότητας που βασίζεται στο λεξιλόγιο της πρώτης ενότητας του βιβλίου Deutsch neo B1. Ο Silko, πρωταγωνιστής της σειράς διηγήσεων, εξιστορεί τις εμπειρίες του, τις αντιλήψεις και τα όνειρα του ως ένας νέος άνθρωπος που ζει στην Γερμανία, ως φοιτητής νανοτεχνολογίας και ως μέλος μιας τετραμελούς οικογένειας.

Δεξιότητες

Ασκείς την ακουστική σου αντιληπτικότητα σε κατά βάση γνωστό λεξιλόγιο και δομές, οι ασκήσεις ελέγχουν αν έχεις κατανοήσει το βασικό νόημα και αν μπορείς να καταγράψεις λέξεις που ειπώθηκαν σε ρέον κείμενο.

Πρόγραμμα

Silko Lektion 2 Freizeit - Μέρος 1

Άσκηση: KH3XXX6

Silko Lektion 2 Freizeit - Μέρος 2

Άσκηση: KH3XXX7

Silko Lektion 2 Freizeit - Μέρος 3

Άσκηση: KH3XXX8

Silko Lektion 2 Freizeit - Μέρος 4

Άσκηση: KH3XXX9

Silko Lektion 2 Freizeit - Μέρος 5

Άσκηση: KH3XX10

Silko - Lektion 2 Freizeit - Videotranskriptionen

Βίντεο: Videotranskription Freizeit - Frage 1
Βίντεο: Videotranskription Freizeit - Frage 2
Βίντεο: Videotranskription Freizeit - Frage 3
Βίντεο: Videotranskription Freizeit - Frage 4
Βίντεο: Videotranskription Freizeit - Frage 5