• Γραμματική Κατηγορία
  • A1 Επίπεδο
  • Σπουδαστές Γερμανικών Σχεδιασμένο για
  • Άσκηση EG1XXX7

Η σύνταξη σε κύριες προτάσεις


Απαιτούμενες γνώσεις

Δεν προϋποτίθενται γραμματικές γνώσεις.

Περιγραφή περιεχομένου

g

Δεξιότητες

Μαθαίνεις να συντάσεις σωστά κύριες προτάσεις κρίσεως (Aussagesatz), ερωτηματικές προτάσεις μερικής (W-Frage) και ολικής άγνοιας (V-Frage).

Πρόγραμμα

Βίντεο παρουσίασης (κύριες προτάσεις)

Βίντεο: Κύριες προτάσεις

Η σύνταξη σε μια κύρια πρόταση κρίσεως

Βίντεο: Η σύνταξη σε μια κύρια πρόταση κρίσεως

Η σύνταξη σε μια κύρια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας

Βίντεο: Η σύνταξη σε μια κύρια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας

Η σύνταξη σε μια κύρια ερωτηματική πρόταση ολικής άγνοιας

Βίντεο: Η σύνταξη σε μια κύρια ερωτηματική πρόταση ολικής άγνοιας