• Γραμματική Κατηγορία
  • A1 Επίπεδο
  • Σπουδαστές Γερμανικών Σχεδιασμένο για
  • Άσκηση EG1XXX7

Οριστικό και αόριστο άρθρο, η δεικτική αντωνυμία "das", η πρόθεση "von"

Στο παρακάτω εισαγωγικό βίντεο παρουσιάζονται συχνές ερωτήσεις που τίθονται όταν κανείς καταπιάνεται με τα γένη των ουσιαστικών.


Απαιτούμενες γνώσεις

Δεν προϋποτίθενται κάποιες γνώσεις.

Περιγραφή περιεχομένου

Το βίντεο παρουσιάζει το οριστικό και το αόριστο άρθρο στην ονομαστική σε ενικό και πληθυντικό αριθμό. Ως δεύτερο θέμα εξηγεί την χρήση της πρόθεσης von σε συνδυασμό με κύρια ονόματα και τέλος την δεικτική αντωνυμία das.

Δεξιότητες

Μαθαίνεις το οριστικό και το αόριστο άρθρο στην ονομαστική σε ενικό και πληθυντικό αριθμό. Επίσης μαθαίνεις την δεικτική αντωνυμία das και την χρήση της πρόθεσης von ως προσδιορισμό που εκφράζει τον κτήτορα.

Πρόγραμμα

Βίντεο παρουσίασης

Βίντεο: Οριστικό και αόριστο άρθρο, η δεικτική αντωνυμία "das", η πρόθεση "von"
Άσκηση: Ασκήσεις στο βίντεο VG1XX11