• Γραμματική Κατηγορία
  • A1 Επίπεδο
  • Σπουδαστές Γερμανικών Σχεδιασμένο για
  • Άσκηση EG1XXX6

Τα κτητικά άρθρα στον ενικό

Στο παρακάτω εισαγωγικό βίντεο παρουσιάζονται συχνές ερωτήσεις που τίθονται όταν κανείς καταπιάνεται με τα κτητικά άρθρα.


Απαιτούμενες γνώσεις

Προύπόθεση είναι η γνώση των προσωπικών αντωνυμιών σε ονομαστική.

Περιγραφή περιεχομένου

Το βίντεο παρουσιάζει τα κτητικά άρθρα στον ενικό αριθμό. Επιπλέον παρουσιάζεται η έννοια του κτήτορα και πως αυτός συσχετίζεται με το κτητικό άρθρο. Τέλος θίγεται το θέμα της κλίσης του κτητικού άρθρου.

Δεξιότητες

Μαθαίνεις να χρησιμοποιείς το κτητικό άρθρο στον ενικό. Ζητούμενο είναι η σωστή επιλογή του κτητικού άρθρου με βάση τον κτήτορα και η κλίση αυτού.

Πρόγραμμα

Βίντεο παρουσίασης (Ο κτήτορας)

Βίντεο: Ο κτήτορας
Βίντεο: Σύσχέτηση κτήτορα με κτητικό άρθρο

Σύνδεση κτητικών άρθρων με ουσιαστικά

Βίντεο: Σύνδεση κτητικών άρθρων με αρσενικά και ουδέτερα ουσιαστικά
Βίντεο: Σύνδεση κτητικών άρθρων με θηλυκά ουσιαστικά και ουσιαστικά στον πληθυντικό
Βίντεο: Σύνοψη