• Γραμματική Κατηγορία
  • A1 Επίπεδο
  • Σπουδαστές Γερμανικών Σχεδιασμένο για
  • Άσκηση EG1XXX6

Ο σχηματισμός του πληθυντικού

Στο παρακάτω εισαγωγικό βίντεο παρουσιάζονται συχνές ερωτήσεις που τίθονται όταν κανείς καταπιάνεται με τα γένη των ουσιαστικών.


Απαιτούμενες γνώσεις

Δεν προϋποτίθενται κάποιες γνώσεις.

Περιγραφή περιεχομένου

Στο βίντεο παρουσιάζονται οι πέντε διαφορετικοί τρόποι σχηματισμού του πληθυντικού στα ουσιαστικά.

Δεξιότητες

Μαθαίνεις τους τρόπους σχηματισμού του πληθυντικού στα ουσιαστικά.

Πρόγραμμα

Βίντεο παρουσίασης

Βίντεο: Ο σχηματισμός του πληθυντικού 6:12
Άσκηση: Άσκηση στο βίντεο VG1XX10