• Γραμματική Κατηγορία
  • A1 Επίπεδο
  • Σπουδαστές Γερμανικών Σχεδιασμένο για
  • Άσκηση EG1XXX3

Τα γένη των ουσιαστικών

Στο παρακάτω εισαγωγικό βίντεο παρουσιάζονται συχνές ερωτήσεις που τίθονται όταν κανείς καταπιάνεται με τα γένη των ουσιαστικών.


Απαιτούμενες γνώσεις

Δεν προϋποτίθενται κάποιες γνώσεις.

Περιγραφή περιεχομένου

Στο βίντεο παρουσιάζονται τα γένη των ουσιαστικών. Επίσης δίνονται απαντήσεις στο ερώτημα πως μπορεί κανείς να βρει το γένος ενός ουσιστικού.

Δεξιότητες

Μαθαίνεις τα τρία γένη των ουσιαστικών και κατανοείς σε ποιον βαθμό μπορείς να διαπιστώσεις το γένος ενός ουσιαστικού από το νόημα ή την μορφολογία του.

Πρόγραμμα

Βίντεο παρουσίασης

Βίντεο: Τα γένη των ουσιαστικών
Βίντεο: Καταλήξεις που φανερώνουν το γένος