• Γραμματική Κατηγορία
  • A1 Επίπεδο
  • Σπουδαστές Γερμανικών Σχεδιασμένο για
  • Άσκηση EG1XXX3

Η προσωπική αντωνυμία στην ονομαστική

Στο παρακάτω εισαγωγικό βίντεο παρουσιάζονται συχνές ερωτήσεις που τίθονται όταν κανείς καταπιάνεται με τις προσωπικές αντωνυμίες.


Απαιτούμενες γνώσεις

Δεν προϋποτίθενται κάποιες γνώσεις.

Περιγραφή περιεχομένου

Στο βίντεο παρουσιάζεται η προσωπική αντωνυμία σε ονομαστική, σε ενικό και πληθυντικό αριθμό.

Δεξιότητες

Μαθαίνεις να χρησιμοποιείς τις προσωπικές αντωνυμίες στην ονομαστική, σε ενικό και πληθυντικό, στα τρία πρόσωπα όπως και στον τύπο ευγενείας.

Πρόγραμμα

Βίντεο παρουσίασης

Βίντεο: Οι προσωπικές αντωνυμίες σε ονομαστική 3:29
Άσκηση: Ασκήσεις για το βίντεο VG1XXX1