Λεπτομέρειες
EL1XXX1

Λυσάρια λεξιλογικών ασκήσεων πρώτης ενότητας Α1

Βίντεο με τις απαντήσεις των λεξιλογικών ασκήσεων της πρώτης ενότητας Person του βιβλίου Α1. Περιλαμβάνει τις λύσεις δεκατριών ασκήσεων.

Λεπτομέρειες
EL1XXX2

Λυσάρια λεξιλογικών ασκήσεων δεύτερης ενότητας Α1

Βίντεο με τις απαντήσεις των λεξιλογικών ασκήσεων της δεύτερης ενότητας Reisen του βιβλίου Α1. Περιλαμβάνει τις λύσεις δεκατριών ασκήσεων. 

Λεπτομέρειες
EL1XXX3

Λυσάρια λεξιλογικών ασκήσεων τρίτης ενότητας Α1

Βίντεο με τις απαντήσεις των λεξιλογικών ασκήσεων της τρίτης ενότητας Konsum του βιβλίου Α1. Περιλαμβάνει τις λύσεις δεκατριών ασκήσεων.

Λεπτομέρειες
EL1XXX4

Λυσάρια λεξιλογικών ασκήσεων τέταρτης ενότητας Α1

Βίντεο με τις απαντήσεις των λεξιλογικών ασκήσεων της πρώτης ενότητας Freizeit του βιβλίου Α1. Περιλαμβάνει τις λύσεις δεκατριών ασκήσεων. 

Λεπτομέρειες
EL1XXX5

Λυσάρια λεξιλογικών ασκήσεων πέμπτης ενότητας Α1

Βίντεο με τις απαντήσεις των λεξιλογικών ασκήσεων της πέμπτης ενότητας Wohnen του βιβλίου Α1. Περιλαμβάνει τις λύσεις δεκατριών ασκήσεων. 

Λεπτομέρειες
EL2XXX1

Λυσάρια λεξιλογικών ασκήσεων έκτης ενότητας Α2

Βίντεο με τις απαντήσεις των λεξιλογικών ασκήσεων της έκτης ενότητας Stadt und Land του βιβλίου Α2. Περιλαμβάνει τις λύσεις δεκατριών ασκήσεων. 

Λεπτομέρειες
EL2XXX2

Λυσάρια λεξιλογικών ασκήσεων έβδομης ενότητας Α2

Βίντεο με τις απαντήσεις των λεξιλογικών ασκήσεων της έβδομης ενότητας Ausbildung & Beruf του βιβλίου Α2. Περιλαμβάνει τις λύσεις δεκατριών ασκήσεων.

Λεπτομέρειες
EL2XXX3

Λυσάρια λεξιλογικών ασκήσεων όγδοης ενότητας Α2

Βίντεο με τις απαντήσεις των λεξιλογικών ασκήσεων της όγδοης ενότητας Essen & Trinken του βιβλίου Α2. Περιλαμβάνει τις λύσεις δεκατριών ασκήσεων.

Λεπτομέρειες
EL2XXX4

Λυσάρια λεξιλογικών ασκήσεων ένατης ενότητας Α2

Βίντεο με τις απαντήσεις των λεξιλογικών ασκήσεων της ένατης ενότητας Körper & Gefühle  του βιβλίου Α2. Περιλαμβάνει τις λύσεις δεκατριών ασκήσεων.

Λεπτομέρειες
EL2XXX5

Λυσάρια λεξιλογικών ασκήσεων δέκατης ενότητας Α2

Βίντεο με τις απαντήσεις των λεξιλογικών ασκήσεων της δέκατης ενότητας Bürger & Staat του βιβλίου Α2. Περιλαμβάνει τις λύσεις δεκατριών ασκήσεων.

Αποτελέσματα ανα σελίδα: 10 | 20 | 30 | 50 | 100
Μετάβαση στη σελίδα