Σε εργαζόμενους

 

Ο σύγχρονος τρόπος εργασίας

απαιτεί νέους τρόπους επιμόρφωσης

Ο τρόπος εργασίας αλλάζει. Ήδη σήμερα, αλλά όλο και περισσότερο στο μέλλον, η εργασία αποσυνδέεται από έναν συγκεκριμένο τόπο και ένα καθορισμένο ωράριο. Η ψηφιακή εποχή δίνει τη δυνατότητα να εργαστούμε όποτε και από όπου θέλουμε.
Αυτό επιφέρει αλλαγές και στην επιμόρφωσή μας που πλέον είναι απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μας ζωής. Η επιμόρφωση σήμερα πρέπει να είναι ευέλικτη, προσβάσιμη πάντα και από παντού, με εναλλαγές, ευχάριστη, να επιτρέπει τόσο την αυτονομία όσο και την συνεργασία.

Απόλυτη ευελιξία

στο ρυθμό και την εντατικότητα

Ευελιξία στην εκπαίδευση σημαίνει ότι σου προσφέρεται η δυνατότητα εσύ να ορίσεις τον ρυθμό και την εντατικότητα της επιμόρφωσης που θες να κάνεις. Σημαίνει ότι σου δίνεται μεν ένα σαφές πλάνο βάσει του στόχου που έχεις θέσει, ορίζονται τα βήματα που πρέπει να κάνεις για να πετύχεις τον στόχο σου, αλλά εξαρτάται από εσένα, τον χρόνο και την διάθεσή σου πως και πότε θα προχωρήσεις.

Τον βαθμό αυτονομίας ή συνεργασίας

τον ορίζεις εσύ

Ακολουθώντας το σύστημα της deutschplus έχεις τη δυνατότητα αυτόνομης εκμάθησης. Το e-learning που προσφέρουμε βασίζεται σε επεξηγηματικά βίντεο που συνοδεύουν τα βήματά σου. Η φιλοσοφία των βίντεο είναι να παρουσιάσουν παραστατικά και με απλότητα τα ζητούμενα ώστε εύκολα να γίνουν κατανοητά.
Αν όμως νιώσεις την ανάγκη συνεργασίας με έναν καθηγητή, κανένα πρόβλημα. Όποτε και για όσο χρειαστείς βοήθεια μπορείς να συνεργαστείς με έναν από τους πιστοποιημένους καθηγητές μας. Προσφέρουμε online μαθήματα live για να καλύψουμε κάθε σου ανάγκη.