Θέλεις Γερμανικά; Θέλεις deutschplus! 

Στην deutschplus σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες για αυτούς που μαθαίνουν γερμανικά, αλλά και για εκείνους που διδάσκουν την γερμανική γλώσσα.

Μαθαίνω μια γλώσσα στις μέρες μας σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με παλιότερες εποχές. Παλία αρκούσε ένα βιβλίο, μια γραμματική, ένα γλωσσάρι και υπήρχε πολύ χρόνος για μελέτη. Σήμερα η ξενόγλωσση εκπαίδευση πρέπει να προσαρμοστεί στον σύγχρονο τρόπο ζωής και να εξασφαλίζει στον σπουδαστή ευελιξία, αυτονομία, συνεργασία και εναλλαγές.

Το ίδιο ισχύει και για τους διδάσκοντες. Χρειάζονται ένα σύστημα διδασκαλίας της γλώσσας που να τους δίνει τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης του χρόνου, επιτάχυνσης του ρυθμού ή περαιτέρω εμβάθυνσης αν αυτό είναι αναγκαίο.

Τέλος είναι σημαντικό τόσο για τους σπουδαστές όσο και για τους καθηγητές να μπορούν ήδη από το πρώτο βήμα έως το τελευταίο και σε κάθε γλωσσικό επίπεδο να αξιολογούν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσής.

Η deutschplus ως ένα συνολικό σύστημα εκμάθησης της γλώσσας προσφέρει όλα αυτά τα εργαλεία στους σπουδαστές και τους καθηγητές τους.