Σύστημα εκπαίδευσης test

 

1111

11

Η ιδέα που πραγματώνουμε στη deutschplus συνοψίζεται στο μότο "απλά - αποτελεσματικά - ευχάριστα".

απλά - H μεγαλύτερη μας πρόκληση είναι η παρουσίαση σύνθετων θεμάτων με απλό και ξεκάθαρο τρόπο. Αυτό απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, αλλά και φαντασία.

αποτελεσματικά - Η ανάπτυξη εργαλείων για να διαπιστώσει κανείς ότι αυτό που διδάχθηκε το κατάλαβε και μπορεί άμεσα να το εφαρμόσει στην πράξη είναι επίσης μια πρόκληση. Η εποχή μας απαιτεί μετρήσιμα αποτελέσματα.

ευχάριστα - Στόχος μας είναι η διαδικασία εκπαίδευσης να είναι ευχάριστη και διασκεδαστική. Κανείς δεν πιστεύει σήμερα ότι μπορεί να μάθει αποδοτικά αν δεν του κάνει κλικ ο τρόπος που μαθαίνει.

Πέρα όμως από αυτό το σημαντικό για εμάς τρίπτυχο, στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα η συμβατότητα των υπηρεσιών μας με τον σημερινό τρόπο ζωής και μάθησης. Η ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε αλλάζει την εκπαίδευση.

222

ccvv

aaa